Brandschermen

Brandschermen zijn in de basis 60 minuten brandwerende rolschermen, die aan het EW criterium voldoen en voorzien zijn van een CE-markering conform de EN16034. Het scherm is opgebouwd uit een speciaal samengesteld brandwerend doek, in ruststand opgerold in een sendzimir verzinkte plaatstalen behuizing boven de opening. Zijdelings zorgen speciaal geprofileerde geleiders voor een soepele loop en een rook- en vlamdichte afsluiting. Hogere brandwerendheid, aanvullende of rookwerendheid classificaties zijn op aanvraag ook mogelijk.

De opbouw is getest volgens de EN1634-1 en voldoet ruimschoots aan de 60 minuten eis. De aandrijving is altijd elektrisch. De zelfsluitende inwendige buismotor, laat het brandwerende rolscherm elektrisch openen en sluiten. Bij stroomuitval garandeert de zwaartekracht een stroomloze sluiting (gravitair failsafe). Aansturing bij brand geschied vanuit de brandmeld-centrale of door rook- en/of temperatuurmelders. Brandschermen zijn, in tegenstelling tot brandwerende rolluiken, alleen geschikt om te sluiten bij brandsignalering. Als fysieke afsluiting voor het afsluiten van openingen of als vluchtdeur zijn zij niet geschikt. Grote drukverschillen kunnen een negatief effect hebben op de werking en levensduur van brandschermen.